Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 430113

Dato: 01.10.2019

Jeg gir min fulle støtte til Rendalen kommune sitt høringssvar om at område 56 tas ut av nasjonal ramme for vindkraft.