Forsiden

Høringssvar fra Monica Amsen

Dato: 19.09.2019

Det er en stor tragedie for naturen vår at dere tillater bygging av vindturbiner. Store urørte naturområder blir gravd og sprengt i filler for så å fylles med grus, armeringsjern og betong og sette en turbin oppå. Turbinen inneholder forskjellige typer mineralolje som ved flere anledninger har lekket ut i naturen og ødelagt uerstattelige økosystemer. Turbinene dreper en mengde fugler og insekter, flere av dem rødlista. Mennesker som bor i nærheten av turbinene vil utvikle turbinsyndrom. Dette er selvfølgelig ikke en godkjent diagnose enda, men den gjør at folk verden over flykter fra husene sine. Skyggekast og støy fra turbinene er også en faktor som gjør at folk flytter. På Andmyra hvor dere nettopp har forlenget konsesjon med ett år til de nye utenlandske investorene er det spesielt skadelig å installere vindturbiner. Andmyra består av høymyr, en unik naturtype i Europa. Her må man grave dypt i myra for fundamentering. Dette frigjør en masse metan og CO2, klimagasser vi må la være i jorda med tanke på klimakrisen. I tillegg ligger det mellom 2 naturreservat med mange fuglearter som svane, hegre, myrsnipe, storspove, ender, mm. Myra er også kvile plass for grågås, kortnebbgås og kvitkinngås på tur til og fra Svalbard. Sånn er det de fleste steder langs kysten hvor dere tillater vindturbiner, yrende dyreliv og unike naturtyper. Vær så snill å stopp raseringen av vår vakre natur. Slutt å gi tillatelse til vindturbiner.