Forsiden

Høringssvar fra Hytteeiere og andre med tilknytning til og interesse i turisme i Tolga kommune

Dato: 01.10.2019

Hytteeierne og andre med tilknytning til og interesse i turisme i Tolga kommune ber om at det utpekte området i Nord-Hedmark tas ut av den nasjonale rammen for vindkraft i sin helhet. Det vises til vedlagte høringsuttalelse.

Vedlegg