Forsiden

Høringssvar fra Runar Brøvig

Dato: 30.09.2019

Jeg er mot vindmøller i norsk natur. Inngrepene er så enorme. Vi kan ikke redde kloden ved å ødelegge naturen for alltid.

Fjell, vidder, myrer osv. Blir ødelagt for alltid. Det kan vi ikke gjøre.