Forsiden

Høringssvar fra Kari G. Svinth

Dato: 17.09.2019

Jeg bor i vakre Kvinnherad kommune i Sunnhordaland, og jeg er opprørt etter å lest i "Nasjonal ramme for vindkraft".

For meg er dette som et mareritt, en vond drøm, når så mye natur står i fare for å bli ødelagt. Vi har mange, populære rekreasjonsområder som da kan bli pepret med vindturbiner, attpåtil med røde blinkende lys om natten. For meg vil vindturbiner i våre områder være et svært forstyrrende element i hverdagen og vil avgjort gå utover folkehelsen. Når vi som bor i de utpekte områdene føler at vi ikke blir lyttet til, vil dette ikke være helsefremmende. Jeg savner folkehelse som et eget punkt i høringsplanen.

Etter at FN la frem sin miljørapport som sier at verdens biologisk mangfold er truet, burde i alle fall Norge ikke bygge vindindustriområder som bidrar til å ødelegge det samme truede biologiske mangfoldet. Jeg mener det er viktigere å verne naturen enn å produsere enda mer energi, særlig når vi allerede har et overskudd av vannkraft og det fortsatt er mer å hente.

Etter å ha lest "Nasjonal ramme for vindkraft" sitter jeg igjen med en følelse av å ha lest en "Nasjonal ramme for AVBØTENDE TILTAK"! Dette fordi rapporten bruker mye plass på å bagatellisere og pynte på konsekvensene. Jeg kan ikke forstå at noen vil stå ansvarlig for å ødelegge så mye natur, uansett hva slags "avbøting" man vil gjøre.

Jeg mener også det er uhørt at vi som innbyggere skal bli overkjørt på denne måten av et fåtall aktører i staten, som ser ut til å ha bestemt seg på forhånd. Norge er et land som vi eier i fellesskap. Vi har et demokrati hvor lovene skal følges av alle, og alt skal foregå i åpenhet og ikke i det skjulte. Vi skal gi Norge videre til de neste generasjoner og bør derfor ta fornuftige valg, slå ring om naturen, fremfor å tjene mye penger her og nå.

Nei til vindturbiner på land, i Kvinnherad og i Norge.