Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 278782

Dato: 30.09.2019

Det må bli slutt på raseringen av norsk natur med byggingen av vindindustrianlegg.

Vindturvinanleggene er ikke miljøvennlige. Her kan nevnes: betongfundament til hver turbin, kilometerlange veianlegg, store mengder av mange typer olje inne i turbinen, dreping av fugler og insekter, infralyd, ødelegging av turområder, turbinene er farlige for folk og fe når det legger seg snø og is på dem, vindturbinene er lager av et komposittmateriale som ikke kan resirkuleres mm.

Jeg er bekymra over hva som skjer etter at vindtturbinene er utslitte. Hvem rydder opp?

Jeg er også bekymra for norsk kraftkrevende industri og hva som skjer når strømmen og nettleia blir dyrere. Hva skjer med disse arbeidsplassene? Utflagging til land der arbeiderne tjener mindre, men som har kull som strømkilder?

Det har vært et uttalt mål at strømmen i Norge skal bli like dyr som i EU. Norge er et kaldt land der mange bruker strøm som hovedkilde til oppvarming. Enda mer av utgifter skal lastes over på den vanlige norske borger.

Det er noen som tjener masse penger på vindindustrianleggene og vanlige folk skal betale gjennom økt nettleie og grønne sertifikater.