Høringssvar fra Torkjell Hjertvik

Dato: 24.09.2019

Det OED gjennom NVE gjer når det gjeld vindkraft er beint fram faunakriminalitet som i alle andre samanhenger ville endt med anmeldelse og påtale. Det er påfallande kor lite myndigheitene bryr seg om både natur og mennesker når det gjeld vindkraftutbygging.

Med skuffa helsing,

Torkjell