Forsiden

Høringssvar fra Torleif Sætran

Dato: 30.09.2019

Vil med dette legge til noen synspunkter på nasjonal ramme for vindkraft på land.

Det må ikke under noen omstendigheter gis konsesjoner til mere utbygging av norsk urørt natur. Det er allerede foretatt grove uopprettelige skader rundt om i Norge.

De konsesjonene som allerede er gitt og hvor motstanden er så tydelig blandt folket, og hvor prosessene i forkant i beste fall kan kalles tvilsomme må også stanses inntil alle rettsinstanser har sett på prosessen.

Vi ofrer bare ikke norsk natur for at noen få skal tjene seg styrtrike, og swm skal gi Tyskland "miljøvennlig "energi.