Forsiden

Høringssvar fra Øysten Jensen

Dato: 02.05.2019

Miljø regnskapet for utbygging av vindturbiner/parker kan ikke forsvares, inngrepene er alt for store og irreversible.

Naturen kan ikke tilbakeføres etter fjell er sprengt og myrer fjernet.

For å bygge en vindturbin går det med enorme mengder med stål og betong, matrialer som krever utrolig mye co2 i produksjonen. En vindturbin har i tillegg flere tusen liter olje inni seg.

Det kreves mye diesel og dynamitt for å lage veier, transport kostnadene er store da stort sett alt produseres i asia.

Med tanke på den begrensede levetid disse har samt at de ofte stanset pga for sterk vind så er det stor sjangse for at miljøregnskapet blir negativt.

Denne industrien er kun lønnsom pga subsidier i form av direkte overføringer og skattelette.

Stans denne galskapen og stans utbyggingen. Det lille vi har igjen av natur må tas vare på!