Forsiden

Høringssvar fra Christoffer Ellingsrud

Dato: 01.10.2019

Den teknologien som planlegges etablert i urørt natur vil selvsagt være utdatert i løpet av noen få tiår, om ikke før. Urørt natur, derimot, vil aldri bli utdatert. Disse inngrepene i naturen som vi allerede har sett og som nå er under planlegging i enorm skala, er irreversible og til skade for dyreliv, fugleliv og menneskers tilgang til urørt og stille natur. Det bør derfor være åpenbart at teknologi som ikke har lenger levetid enn disse vindturbinene, må vike plass for det som har uendelig mye lenger levetid, nemlig naturen i seg selv. Jeg vil be innstendig om at verdien av urørt natur blir veid mot kortsiktige investeringer med et evig avtrykk. Med tanke på fremtidige generasjoner er det kun ett bærekraftig valg i denne saken - å la naturen være i fred og finne andre alternativer for "grønn" energi.