Forsiden

Høringssvar fra kelvinbass@hotmail.com

Dato: 02.10.2019

Vindkraft på land har så store negative konsekvenser at det bør ikke tillates i Norge. Urørt natur ødelegges fordi infrastrukturen rundt vindturbinene er store og strekker seg enormt utover. Rovfugler og andre fulger i stor skala drepes av vindmøllene og lyden fra dem ødelegger for mennesker i et stort område rundt vindøllene.