Forsiden

Høringssvar fra Alexandra Pedersen

Dato: 07.05.2019

FN kommer ut med at naturen står i fare, dere velger kutte ned urørt Norsk natur! Vår perle. Ødelegge naturen for alltid.

Co2 kvoten.. er den økonomisk?

Virker som dere ikke tenker at det er trærne og plantene som obsuberer CO2 for å minske co2 i luften er det selvfølgelig mindre forbruk, men også mer trær! Vi trenger urørt Norsk natur!!! Ikke frarøve fremtidige generasjoner ! Ødelegge for turisme.

Værn den naturen vi har igjen ikke ødelegge den for profitt!!!