Høringssvar fra Plastpiratene

Dato: 30.09.2019

Høringssvar vedr nasjonal ramme for utbygging av vindkraft

Vi ber herved om at nasjonal rammeplan for utbygging av vindkraft sendes i retur, og gjennomarbeides på nytt. Gamle konsesjoner må jobbes gjennom på nytt med oppdatert faktagrunnlag.

Vi står ovenfor mange utfordringer, være seg klima, marin forsøpling eller utrydding av dyrearter og biotoper i et urovekkende tempo. Å gjøre om store myrområder, fjellparti og kystlynghei om til industriområde vil ikke løse noen av disse. NVE har i sitt arbeid leita etter områder som egner seg til utbygging - og det er som man sier, man finner det man leiter etter. Hvordan hadde kartet sett ut om dem hadde sett etter områder som var verdt å bevare? Hva om dem hadde brukt oppdatert kunnskapsgrunnlag? Hvordan hadde det sett ut om NVE selve hadde regnet ut hvor store områder som var planlagt utbygd, og ikke overlatt dette til NRK å regne ut?

Dessverre virker det som at samlet sett er fokuset sett på økonomisk utbytte, uten å se på hvilke kostnader inngripen i naturen utbygginga vil føre til. Lokalbefolkninga vil sitte igjen med ulemper og et forringa lokalmiljø.

På vegne av Plastpiratene,

Beate Kjerstad

Randi Kjærstad Hagerup