Forsiden

Høringssvar fra Stig

Dato: 03.10.2019

Mer en leser om vindkraft på land er uforståelig hvordan denne prosessen kunne få slikt omfang før almenheten reagerer. Prosessen må reverseres da det kommer klart frem at dette aldri har blitt skillelig konsekvensvurdert mhp skade på fauna, dyreliv og ikke minst for den enkelta av oss. I tillegg er selve produksjon, transport on installasjon langt fra miøjøvennlig eller bærekraftig.

mvh Stig