Høringssvar fra Rendalen Fjellstyre

Dato: 30.09.2019

Rendalen Fjellstyre går imot vindturbiner i Rendalen. Stort naturinngrep som dette medfører, vil spesielt være ødeleggende for reinstamma. Utmarka er vår viktigste ressurs i Rendalen, både rekreasjon,jakt og fiske. Rendalen Fjellstyre v/Arild Aasbrenn