Høringssvar fra Johan Grindflek

Dato: 01.10.2019

Gjelder område 56– Nordre Hedmark.

Jeg tilslutter meg Rendalen Kommunes høringssvar i denne saken, og ønsker at området tas ut av planen for bruk til vindkraft. Jeg er både grunneier og bruker i området. Verdiene i området vil bli så sterkt rammet, at det uten tvil vil gjøre ubotelig skade både på kort og lang sikt. Ser ikke at fordelene er større enn ulempene, selv om man selvsagt ikke har en fullstendig oversikt. Har allikevel tilegnet meg såpass med informasjon fra ulike kilder, at jeg nå har gjort meg opp en klar mening mot utbygging av vindkraft, i dette området spesielt , og på land generelt.

Jeg har et ønske om at våre myndigheter heller ser på en bedre utnyttelse av eksisterende vannkraft anlegg, og gjøre dette lønnsomt å utnytte.

Solcelleanlegg på uthus og garasjetak mv., nær forbrukeren, burde og være noe som myndighetene heller burde prioritere. Da vil man antagelig heller ikke være så avhengig av store utbygginger av overføringsnettet, som vil være tilfelle med en evt vindkraftutbygging i området.

Den økonomiske støtten som er tenkt til vindkraft kan med fordel kanaliseres til disse typer prosjekter.