Forsiden

Høringssvar fra Eirik Ørsland

Dato: 01.10.2019

Hei!

Dette hører ikke hjemme i norsk natur! Insentivene for å utvikle og etablere vindturbiner og legge delvis til urørt natur i grus for noe som gir lite positivt tilbake er uhørt. Kapitalistene må vi leve med men ikke ved salg og ødeleggelse av det kjæreste vi har og vår arv til våre barn.

Det viser seg at arealet som er grunnlaget for konsesjon blir tre ganger større en "planlagt" uten konsekvenser?! Ref til Egersund vindindustri område.

Hvor er den samfunnsøkonomiske beregningen av inngrepene?

Nå må nok være nok og heller videreutvikle de inngrepene som vi har gjort med tanke på vannkraft!! Her er det mye å hente og det er dere klar over.

Her er det så mye som skurrer at dere må legge dette på hylla for videre saklig utredninger av samordnet part!!