Forsiden

Høringssvar fra Ketil Blaasvær

Dato: 20.09.2019

Jeg ønsker ikke at det bygges vindturbinanlegg. Fugle- og insektdød. Rasering av uberørt natur. Mikroplast, is- og skyggekast. Infralyd og hørbar lyd. Det finnes ingen plan for utslitte vinger. Denne listen kan gjøres lang, men du som leser dette vet antakelig mer enn meg om de negative konsekvensene. Visuell forurensning - som i sin tur vil ødelegge for turistnæringen er uheldig. Men det er - for meg - av mindre betydning.

Ketil Blaasvær