Høringssvar fra Svein Norland

Dato: 26.04.2019

Håper dere er stolte av hva hvordan dere ødelegger landet vårt. Jeg gremmes.