Forsiden

Høringssvar fra Glenn Roar Høye

Dato: 30.09.2019

Jeg er helt uenig NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Jeg støtter derfor høringssvaret til:

Motvind, "NEI til vindkraftutbygging i Rendalen Østfjell / Fonnåsfjellet", Rendalen Kommune og Missjøhaugen øvre seter.