Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 404440

Dato: 01.10.2019

vindkraft på land er helt unødvendig i Norge hvis vi oppgraderer allerede eksisterende vannkraftverk med moderne teknologi.Det er mulig å få et overskudd som er flere ganger allerede eksisterende og planlagte vindturbinanlegg både til lands og til havs. her i landet. Dette er vel kjente saker. ,Vindkraft går ut over dyreliv og natur. og miljømessig er det intet å vinne. (myr blir tørrlagt,,slitasje på rotorblad/vinger havner i naturen. etc.)