Forsiden

Høringssvar fra Ken Hætta

Dato: 01.10.2019

Jeg er en sterk motstander av vindkraft slik utbyggingen skjer i dag, med enorme ødeleggelser av urørt natur og de enorme skadevirkningene fra vindturbinene. Bare på Smøla har over 100 havørn blitt kvestet og drept av de enorme turbinvingene. Utbyggingen må stoppes snarest! Det er ikke for sent å snu!
Norge har et enormt potensiale i allerede bygde vankraftverk. Vi må oppgradere alle disse først, og når det ikke lenger er rom for forbedringer der så kan vi begynne å se på en avveid og vel planlagt utvikling av vindkraft. Men raseringen som foregår nå må stoppes.