Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 940853

Dato: 22.09.2019

Hei

Vindkraftutbygging er et alvorlig overgrep mot naturen, befolkningen og dyrelivet i Norge. Det har blitt, og vil bli gjort uopprettelig skade.

Det er hevet over enhver tvil over at tillatelser til dette har blitt gitt på manglende og ufullstendige konsekvensutredninger.

Norsk natur og det norske folk betaler prisen for utenlandsk strømprofitt, både med lommeboka, og ved uopprettelig tap av uerstattelig natur.

Det er ikke behov for den ekstra strømmen som vindkraft i Norge kan produsere. Det er mer å hente på effektivisering av eksisterende vannkraftanlegg. I et miljøperspektiv er dette, samt jordvarme det eneste forsvarlige å fokusere på.

Jeg protesterer mot raseringen av Norge, norsk natur og norske verdier som vindkraftutbygging medfører.

Det er direkte pinlig at Regjering og forvaltningsorganer ikke får øynene over de feilgrep som er, og blir tatt fortløpende.

Det er ingen skam å snu!