Høringssvar fra Kristian Sivertsen

Dato: 01.10.2019

Høringssvar fra Kristian Sivertsen, privatperson

Viser til høring av nasjonal rammeplan for vindkraft. Jeg registrerer at Nesna og Helgeland ikke er påtegnet i kartet som ligger til høring, og støtter dette.

I Nesna kommune har det vært søkt konsesjon om vindkraftutbygging tidligere. I 2013 søkte Norsk Grønnkraft AS og Nord Norsk vindkraft AS. Undertegnede satt da i kommunestyret som leverte en negativ høringsuttalelse til NVE. Videre ble saken stilt i bero av NVE da det forelå tvil om at NGK kunne rekke å få såkalte grønne sertifikater.

Sjonfjellet inneholder en stor del av kommunens urørte natur, samtidig inneholder det en natur som har berørt folk her i årevis. Om det er utsikten utover Helgelandskysten med Lovund og Træna i horisonten, eller det er turopplevelsene på fjellet som vi har vokst opp med, så byr fjellet på opplevelser som har stor verdi for oss som bor her og våre gjester.

Et eksempel er området "Stille dal", som ligger akkurat ved den eneste mulige vegtrasèen opp til fjellplatået går. Denne dalen har navnet pga sin berømte mangel på vind, og har stabilt snødekke hele vinteren og spesielt på våren. Dalen har vært et yndet turmål og har stor verdi for Nesnaværinger og Utskarpenværinger i årevis. Det er der vi plukker bær og sopp, og har lært å gå på ski, og det er der vi vil ta med våre barn og barnebarn for å lære dem disse tradisjonene. Denne dalen som turområde vil bli ødelagt ved en kraftutbygging.

Disse verdiene kan dessverre ikke måles i monetære størrelser, men det er viktig for livskvaliteten og bolysten for oss som bor på kysten og i distriktet.

Fjellet er også viktig for reindriftsnæringen, som er en viktig bærer for både samisk kultur og språk.

Vindkraftsøknader har de siste årene vist seg å være mer og mer konfliktskapende. Det er en voksende motstand mot vindkraft på land etterhvert som oponionen ser hvordan utbyggere har turet frem i Norsk natur. Det finnes en aktør som ønsker å søke konsesjon på Sjonfjellet, og jeg er redd en slik konsesjonsprosess vil lage splid og dyp konflikt mellom motstandere og forkjempere i en kommune som er rammet av omstilling og nedbygging fra før (ref: Nord universitet legger ned campus Nesna).

Samtidig som man bygger ut store og små vindindustriprosjekter på land med en enorm natur- og menneskelig kostnad, har Equinor og andre norske selskaper utviklet velfungerende vindkraftkonsepter til havs. Sats på det!