Forsiden

Høringssvar fra Dan Martin Danielsen

Dato: 26.09.2019

Jeg mener at alle planer om vindkraft utbygging bør stoppes.

Vi må ta vare på det som er igjen av urørt natur i Norge, slik at kommende generasjoner også kan få glede av dette. Håper at fornuften rår, og at man ikkje lar utbyggere som kun tenker profitt få lov til å ødelegge Norsk natur.