Forsiden

Høringssvar fra Roger Johnsen

Dato: 01.10.2019

Jeg sier nei til all vindkraftutbygging både til lands og til havs da miljøkonsekvenser og mange andre parameter ikke er på langt nær godt nok utredet. All den tid dette gjøres ut fra økonomisk og politisk gevinst blir dette helt feil. Vi har ren kraft mtp vannkraft og denne må utredes videre. Mvh Roger Johnsen.