Forsiden

Høringssvar fra Rebecha

Dato: 02.10.2019

Nei til vindturbiner!

Rasserer Norsk natur, dreper mange fugler, ødelegger hjemmet til truede arter og tar enormt mye innsekter.

Et kjempe problem for reinsdyr og er helseskadelig. Infralyd og livsfarlige iskast.

Ille er det også at pengene er korrupte og at største del av fortjenesten går utenlands til private investorer.

"It's the sacrifice of the many, for the extreme rich dom of the very few"- Greta Thunberg

Slutt å ødelegg Norsk rå og sårbar natur, dyrene våre og co2 lager!

Løsning: Få stoppet all utbygging av vindturbiner/parker. Kjøp oss ut av dette forferdelige spillet.

Sett i gang oppgradering av alle eksisterende vannkraftverk og slutt å selg strømmen vår!

Videre kommer det grønne skiftet og mennesker og bedrifter må ta større ansvar for mer bærekraftig levemåte/føre næring.