Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 442114

Dato: 01.10.2019

Nei til landbasert vindkraftindustri!

Spar fjellan og myren og fuglan og dyrelivet!

Spar menneskan for synet og lyden av av vindkraftindustrien!

Spar naturen for all forurensinga vindkraftverkan føre med seg!

Menneskan treng naturen, vi får aldri tilbake det som blir ødelagt av landbasert vindkraftindustri.

Stopp galskapen nå!