Forsiden

Høringssvar fra Alvar Waage Kleppa

Dato: 24.08.2019

Ødeleggelsene dette representerer kan ikke stå i forhold til samfunnsnytte. Jeg håper det blir stopp på galskapen og at det ikke bygges flere vindmøller