Forsiden

Høringssvar fra Reinbeitedistrikt 16-Karasjok vest

Dato: 01.10.2019

Reinbeitedistrikt 16-Karasjok vest er kjent med innspill til høringssvar som fremmes av Jahkenjarga siida.

Reinbeitedistrikt 16-Karasjok vest stiller seg bak dette høringssvaret og støtter opp om innholdet som fremmes i Jahkenjarga siida uttalelse.

Med hilsen

John Anders D. Sara

Leder i Reinbeitedistrikt 16-Karasjok vest