Høringssvar fra Gro Kathrine Eide

Dato: 09.05.2019

Eg er kraftig i mot vindmøller i fjellheimen. Dyr og planteliv blir øydelagt, og naturen blir rasert. Ønsker ikkje å gå mellom susande og stygge vindmøller når eg går tur i fjellet. Naturen skal vere ein plass for fred og ro.

Viser til rapporten til FN sitt naturpanel som viser at den tyngste drivkrafta bak den økoløgiske krisa på landjorda er endring av arealbruken.