Forsiden

Høringssvar fra Visit Nesna AS

Dato: 01.10.2019

Visit Nesna AS tilbyr opplevelser i RIB, med hovedfokus på Havørnsafari. Selskapet har som mål å bli et privat destinasjonsselskap for reiselivsbedrifter i kommunen.

Selskapet har første driftsår i 2019, og har i løpet av året tatt med et stort antall turister fra fjernt og nær med på tur langs vår vakre kyst. Vi har fått gode tilbakemeldinger på våre opplevelser i Helgelands skjærgård, og havørnsafari er blitt vårt mest populære produkt. Spesielt utenlandske turister trekker frem den vakre, urørte naturen som den viktigste grunnen for at de velger Helgeland som reisemål. Det er optimisme i reiselivsnæringa på Helgeland, og mange spår regionen som «det neste Lofoten». Det satses over alt og det satses med økt fokus på bærekraft i utviklingen. Helgeland Reiseliv har uttalt at innen ti år kan man doble antall sysselsatte i reiselivsnæringen om forholdene blir lagt til rette for det. Økt satsning på reiseliv i distriktet er etter vårt skjønn en god distriktspolitikk, all den tid offentlige arbeidsplasser forsvinner fra utkantene.

Gjennom Nesna kommune går kystriksveien som har status som nasjonal turistvei. Statens vegvesen var tydelig i sitt høringssvar til konsesjonssak da Norsk Grønnkraft AS og Nord Norsk vindkraft AS søkte i 2013 om konsesjon på Sjonfjellet. Vi tillater oss å sitere siste avsnitt i høringssvaret: "Statens vegvesen har ansvaret for å utvikle og forvalte attraksjonen Nasjonale turistveger. Fra dette ståsted må vi konstatere at de omsøkte vindmølleparkene på Sjonfjellet vil gjøre at fylkesveg 17 i dette området blir uegnet som Nasjonal turistveg.» signert daværende vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Nasjonale turistveger har planer om utbygging av utkikkspunktet på Sjonfjellet hvor over 100 000 turister kjører forbi i sommermånedene. Vi er glade for satsningen, men frykter at den ikke blir noe av om det blir vindkraftutbygging på Sjonfjellet.

På Sjonfjellet i Nesna og Rana kommune er det nå en aktør som ønsker å søke konsesjon for vindkraft med 106 vindturbiner. Nesna kommune har tidigere vært negativ til utbygging, men vi frykter at en trang kommuneøkonomi gjør at prinsipper settes til side for denne industriutbyggingen. Vi mener at en slik utbygging ikke harmonerer med turisme og reiseliv generelt, og frykter at en slik utbygging vil ha en negativ effekt på eksisterende næring, og ikke minst hindre ytterligere satsning og vekst innen reiseliv i regionen.

Vedlegg