Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 195636

Dato: 29.09.2019

Jeg vil med dette protestere mot NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.