Forsiden

Høringssvar fra Mona Elise Reisænen

Dato: 01.10.2019

Vindmøller skaper store utfordringer for dyrelivet og naturen. Ved etablering av vindmølleparker gjøres store inngrep i naturen som skapet evig sår. Og vi vet ikke hva konsekvensene er ved etablering av store vindparker, for det finnes ikke noen forskning på område i forbindelse med berørt bebyggelse.

Og veldig skjemmende i naturen, da de rager himmelhøyt.

Veldig i mot

Med vennlig hilsen

Mona Elise Reisænen