Forsiden

Høringssvar fra Arne Carolius Hagerup

Dato: 24.09.2019

Vindkraft er kanskje den billingste og raskeste vei til mer fornybar energi, men vi har allerede hundretusner av takflater vi kan dekke med solcellepaneler, som ikke forurenser naturen og ødelegger landskapet for overskuelig framtid. (Og i tillegg gjør solcellepanelene elnettet mer robust for ekstremvær, da strømmen produseres lokalt. Vindmøllene derimot, tåler i værste fall ikke ekstremværet, og må tas ut av drift før tiden).

Miljøvern er ikke å utsette problemene med å lage nye, men å tenke langsiktig og bærekraftig, med våre etterkommere i tankene.
Vi har kranglet om høyspentlinjer og hvor skjemmende de er, men 300 m høye vindmøller, med begrenset levetid og negativ virkning på fauna og landskap, vil vi allikevel tillate uten å gå i dybden på pkonsekvensene.

Dette er en lettvint løsning og en trist form for ansvarsvarsfraskrivelse...