Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 301045

Dato: 01.10.2019

Det er totalt uakseptabelt å rasere vår skjøre natur på denne måten som gigantindustrielle vindturbiner gjør i stor skala!!! Dette er brudd på loven, og jeg er i sterkt opprør mot dette. Først og fremst ødeleggelsen av fugler og insekt, som er truet fra før! Konsekvensutredningen har vært altfor dårlig/fraværende??? Det er dessuten ikke greit at utenlandske selskaper tjener på dette, på norske skattebetalere/strømbetalere's regning!!