Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 479288

Dato: 02.10.2019

Nei til vindkraft i Norge!