Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 309535

Dato: 01.10.2019

Til NVE angående landbasert vindkraft.

Det er prisverdig at NVE jobber for mer fornybar kraftproduksjon, men det kan ikke gå på bekosning av urørt natur. Biologisk mangfold er avgjørenede for menneskes eksistens, og nå må vi greie å ta vare på naturen samtidig som vi jobber for fornybar energi.