Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 139640

Dato: 25.09.2019

Ønsker ikke utbygging av landbasert vindkraft med hensyn til mennesker, dyr og turisme. Norsk natur har en unik posisjon med sin uberørte og flotte natur. Visuell forsøpling vil ødelegge for fremtidig turisme, hvem ønsker å se vindmøller som beveger seg.