Forsiden

Høringssvar fra Geir Harris

Dato: 24.09.2019

Nei til vindkraft på land i Norge!

Utbygging av vindkraft på land i Norges ynes å være styrt av andre agendaer en miljø.

- Vi redder ikke verden med å rasere norsk natur!
- Konsekvensene av vindmølleutbygging på land er ikke tilstrekkelig belyst (Visuelle utrykk, utslipp av kjemikalier/olje, mirkroplast grunnet erosjon på kompositt konstruksjoner, støy, direkte skade på dyre - og insektsliv, globalt klimaavtrykk gjennom produksjon og transport av vindmøllekonstruksjonene osv.
- Hvordan håndteres drift, vedlikehold, skader reparasjoner, utskifninger og på et tidspunkt, kassering/fjerning av disse konstruksjonene?

Norge skal være ansvarlig å bidra i klimapolitikken og det grønne skiftet men det ivaretas best ved å bedre utnytte ekstisterende infrastrukturer som vannkraft, gjennomføre energioptimaliserende tiltak som senker forbruket av strøm, tilrettelegge for effektiv kollektivtransport og bidra til redusert forbruk og utslipp av plast, klimagasser (ikke bare Co2) og lokal forsyning av matvarer etc.

Geir Harris