Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 277211

Dato: 30.09.2019

Nei til utbygging av vindkraft på land.
Klimaet lar seg ikke redde ved å rasere natur og dyreliv. FN sier rasering og ødeleggelse av urørt natur er en av de største klimatrusslene i vår tid. Norge bør finne seg for god til dette. Vi har mange andre muligheter for å utvinne energi enn å ødelegge natur og dyreliv for alltid. Dette er et overgrep mot det Norske folket, og den Norske folkesjelen. Det er ett helt klart bevis på at intet reelt demokrati, eksisterer i Norge.