Forsiden

Høringssvar fra Sonja Marie Saghaug

Dato: 13.08.2019

Svartype: Med merknad

Eg er oppvokst i Sunde i Sunnhordland ,og håper alle dei som veks opp i dag og i framtida kan sleppa og oppleva at dagens politikere har ødlagt vår vakre natur med monster master,og alt det medfører med skader inn i naturen. Skader for dyr og fugler. Korleis skal de som lar dette skje,sjå barn og barnebarn i augene i framtida! Eg meiner då er denn vannkrafta vi allerede har bedre og utvide og forbedre.

La monstermastene ligge,ikke voldta vår alles arv for rekreasjon og mangfold og dyreliv!! Stopp no før det er for seint!