Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 434545

Dato: 01.10.2019

NEI til vindkraft på land!

Effekten tvilsom. Ødeleggelsene vil bli for store og være irreversible. JA til bevaring av urørt natur og dyreliv, også for kommende generasjoner. Sats på hav vind og et mangfold av andre alternativer som i større grad skal gagne klima og miljø.

Dette betinger selvsagt at vi har troverdige, kloke og handlekraftige politikere som er sitt folkevalgte ansvar bevisst. De som kan spare oss alle for interne maktkamper og krangling og viser evne til nødvendig samarbeid i alvorets tid - uansett hvilket parti de tilhører. De som lytter til, opplyser og veileder Folket, forstår alvoret og utnytter landets tilgjengelig kompetanse - som faktisk er i verdensklasse.

Skal vi få dette til, må vi alle være med!