Høringssvar fra Oddlaug Fonn Skaar

Dato: 01.10.2019

Eg er i mot vindkraft. Andre land bygger ned vindparkane sine, vi skal gå motsatt veg. Og vindparkar - det er industriområde med anleggsvegar i norsk natur. Det tek lite hensyn til fugleliv, av og til også menneska som bur i nærleiken. Godt vedlikehold av eksisterande energiverk, er eit betre alternativ. Utanlandske investorar er for mykje involvert. Og info i media fortel om dårleg og feilaktig info til lokalmiljøa der utbygging allereie er i gang. Og kva er klimavennlig ved etterbruk?