Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 408146

Dato: 01.10.2019

Tiltak som inkluderer vindkraftanlegg på land må stoppes umiddelbart. Det må istedet fokuseres på oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg og deretter utredning av vindkraftanlegg til havs.