Forsiden

Høringssvar fra Fjellsportgruppa i Kvinnherad

Dato: 01.10.2019

Nei til vindmøller i Kvinnherad! Høyringsuttale til NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Fjella i Kvinnherad er ei stor, vakker leikegrin og grunnlaget for all den aktiviteten vi bedriv i fjellsportgruppa i Kvinnherad. Vi krev at det som er igjen av urørt natur, som vi kan drive aktivitet i, vert bevart, slik at vi kan halde fram og at komande generasjonar, som oss, også får nyte den!

Vi støttar oss- og viser til Kvinnherad Turlag si uttale, som dekker våre meiningar.

Helsing Fjellsportgruppa i Kvinnherad