Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 408545

Dato: 01.10.2019

Jeg er sterkt i mot utbyggingen og etableringen av vindkraftverk (vindmøller høres faktisk romantisk ut, og det er dette i alle fall ikke!).

Måtte dere skrinlegge denne planen om vindkraft på land EN GANG FOR ALLE!!

Takk for at min stemme blir hørt.