Forsiden

Høringssvar fra Helge Fimland

Dato: 27.09.2019

Sterk motstander av vindmøller i våras natur. La Tyskland setje opp sine eigne vindmøller, legg om den Norske avgifts politikken slik at Norske kraftverk kan moderiserast og oppgraderast!