Forsiden

Høringssvar fra Elisabeth Medbøe

Dato: 01.10.2019

Vindkraft på land har vist seg å være en lite egnet form for energiutvinning. Belastningene på naturmangfoldet og lokalmiljøet har vist seg å bli for store.

Norge må respektere samiske interesser og reinsdyrdriften i områder der det er aktuelt.

Rapporten om naturens tilstand har i år fått FN til å slå alarm om at vi ikke må ødelegge mer uberørt natur.

Vindturbiner gir lavfrekvent støy som har negativ innvirkning på folks helse. Det er derfor ikke tilrådelig med vindturbinanlegg i nærheten av bebyggelse.

( om noen setter opp en liten vindmølle på egen grund til eget bruk er en annen sak, men det må allikevel avklares om den vil ha negativ innvirkning på lokalt dyreliv)

Jeg mener at man i stedet bør satse på solcellepaneler på allerede eksisterende bygningsmasse, oppgradere eksisterende vannkraftverk og satse intenst på energiøkonomiserende tiltak