Forsiden

Høringssvar fra Anne Småland

Dato: 29.09.2019

Urørt natur har en egenverdi som overgår den gevinst som vindkraftanlegg på land kan gi. Vindturbiner skader og tar livet av fugler og insekter. Alle områdene som er foreslått til industriområder med turbiner vil endre landets «utseende». Synligheten er stor på grunn av den stadig økende høyden på turbinene.

Skadene som påføres naturen er så store og alvorlige at utbygging ikke kan forsvares på noen måte.